70-lecie wznowienia nauki

środa, czerwiec 17, 2015 opublikowane przez:

           7 marca w Zespole Szkół im. Karola Marcinkowskiego w Ludomach świętowaliśmy 70 rocznicę wznowienia nauki w szkole ludomskiej po II wojnie światowej. Podobne jak 20 lat temu, obchody jubileuszowe rozpoczęto mszą św. w kościele parafialnym w Ludomach.

         Swoją obecnością uroczystość zaszczycili – przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego, władze i pracownicy gminy Ryczywół, dyrektorzy okolicznych szkół, przedszkoli, instytucji współpracujących ze szkołą. Przybyli również byli dyrektorzy: J. Potocki, K. Góra, emerytowani nauczyciele, pracownicy oraz absolwenci.       

           Wszystkich zebranych uroczystą przemową przywitała Pani Dyrektor Grażyna Szacht. Oto treść przemowy:

"Drodzy Absolwenci, Dostojni Goście!

          Szkoła przeżywa niezwykły dzień – jubileusz 70-lecia wznowienia nauki w szkole ludomskiej. Uroczystość ta zgromadziła kilka pokoleń nauczycieli, pracowników, uczniów, absolwentów, gości.

         Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które choć minione zawsze pozostają w pamięci, chociaż czas je porządkuje, to dodaje im blasku, a dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje je ponownie.

          Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca w którym zostawiło się część życia. Każdy zakątek szkolnych korytarzy i sal lekcyjnych dzisiaj do nas przemawia, łączy bowiem przeszłość z teraźniejszością.

         Nasz wieszcz Cyprian Kamil Norwid powiedział: „Aby drogę mierzyć przyszłą. Trzeba pomnieć, skąd się wyszło”.

         Jubileusz szkoły jest najlepszą okazją do sięgnięcia w przeszłość, przywołania pamięci o zdarzeniach i ludziach, współtworzących świadectwo, którego zostaliśmy spadkobiercami.

        W ciągu 70 lat istnienia, szkoła w Ludomach na trwałe wpisuje się w historię wsi, gminy, powiatu. Nasza szkoła przez te wszystkie lata nosiła różne miana: szkoła podstawowa, szkoła podstawowa im. Karola Marcinkowskiego i wreszcie Zespół Szkół im. Karola Marcinkowskiego.

        Bez względu na nazwę szkoła jest świadkiem historii pisanej przez Nas wszystkich: uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi a także przyjaciół i rodziców.

        Każdy zostawił tu cząstkę swojego życia. W jej murach na zawsze zostawiliśmy ślad po naszych radościach, smutkach, nadziejach i marzeniach, zostawiliśmy swój uśmiech i gniew, radość ze sukcesów i smutek po porażce, zostawiliśmy cząstkę siebie.

         Przemijają wokół nas ludzie i zdarzenia. Ze szczególnym wzruszeniem myśleć dziś będziemy o tych nauczycielach, pracownikach szkoły, absolwentach, którzy odeszli. Pomimo, ze już nie ma ich wśród nas, pozostawili po sobie niezatarty ślad, w naszych sercach, umysłach, ślad swego istnienia.

         Mam zaszczyt być gospodarzem Szkoły w jej roku jubileuszowym i nie ukrywam, że jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, ale także wyjątkowe przeżycie. Jestem bowiem absolwentką szkoły. Z prawdziwym wzruszeniem wspominam kierownika, Tadeusza Jakubowskiego i dyrektora Tadeusza Kłosa, swoich nauczycieli oraz koleżanki i kolegów z klasy. Nie sadziłam, że wrócę do tej szkoły z lat młodości jako nauczyciel, gdyż do końca III klasy LO planowałam studia medyczne. Jednakże mój wychowawca i polonista z LO w Chodzieży w klasie maturalnej utrwalił mnie w przekonaniu, że najlepszym zawodem dla mnie będzie nauczyciel polonista, którą to profesję zdobyłam na UAM w Poznaniu. I tak minęło 27 lat odkąd pracuję w tej szkole jako nauczyciel i 15lat jako dyrektor. Nie tylko ja jestem absolwentką i nauczycielem w tej szkole oprócz mnie jeszcze 8 nauczycieli aktualnie pracujących tutaj to także absolwenci tej szkoły.

          Pragnę wyrazić uznanie dla wysiłku i pracy kierowników, dyrektorów, nauczycieli, którzy tworzyli naszą szkołę i wysoko postawili poprzeczkę nam, następnym pokoleniom nauczycieli ludomskiej szkoły. Jakże pięknie powiedział nam patron doktor Karol Marcinkowski: „Wychowanie nasze jest to dług zaciągnięty u ogółu, z którego się w swym czasie wypłacać winniśmy”. I dziś oto wypłacamy się.

          W naszej szkole zawsze najważniejszy był i jest uczeń. Jego rozwój intelektualny i fizyczny. Wychowankowie szkoły, którzy opuścili i nadal opuszczają nasze mury – niejednokrotnie napawali nas dumą i poczuciem, że choć w maleńkiej części mamy w ich sukcesach  udział i dzisiaj są najpiękniejszym prezentem jaki otrzymuje nasz Jubilatka patrząc na tych mądrych, inteligentnych i nieprzeciętnych ludzi.

          Dlatego dzisiaj sięgając w przeszłość i analizując historię szkoły- -możemy być tylko i wyłącznie dumni, że jesteśmy jej absolwentami  i pracownikami.

          Mam nadzieję że w dalszych latach kolejne pokolenia młodych ludzi i nauczycieli będą sięgać po następne sukcesy i podobnie jak nasze pokolenie zostaną godnymi spadkobiercami tradycji szkoły.

          Na koniec pragnę złożyć serdeczne podziękowania nauczycielom i pracownikom obecnie pracującym za wszystko to, co powstało, za wspólne działania dla dobra uczniów. Bez ich zaangażowania i wytężonej pracy nie byłoby dzisiejszego święta. Dziękuję również wszystkim przyjaciołom szkoły za pomoc w organizacji jubileuszu.

          Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za obecność w tym tak szczególnym dla nas dniu. Życzę, aby przy okazji, tego pięknego jubileuszu we wszystkich sercach nauczycieli, absolwentów, przyjaciół odżyły wspomnienia tej niepowtarzalnej atmosfery szkolnych lat."

         Szkoła przy tej okazji otrzymała niezwykłe wyróżnienie. Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego Krzysztof Paszyk, zgodnie z decyzją Kapituły i uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego, wręczył na ręce dyrektor Grażyny Szacht: ODZNAKĘ HONOROWĄ ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Kapituła uwzględniła nieustanną realizację ideałów wychowawczej pracy u podstaw wzorem swojego patrona oraz niezłomną postawę i prospołeczne działania także w najtrudniejszych okresach zniewolenia RP w XX wieku.

             

Otrzymaliśmy też inne wyróżnienia: