Czujka na straży bezpieczeństwa

poniedziałek, grudzień 10, 2018 opublikowane przez:

        

         21 listopada, uczniowie klasy 2 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ludomach brali udział w zajęciach „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” - ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach oraz zatruciem tlenkiem węgla. Drugoklasiści skorzystali z przygotowanych przez Komendę Główną PSP,  scenariuszy zajęć dla dzieci. Zajęcia rozpoczęła rozmowa kierowana na temat zagrożeń związanych z pożarem i utrwaleniu prawidłowego zachowania się  w niebezpieczeństwie. Następnie uczniowie obejrzeli plansze edukacyjno-informacyjne  m.in. „Znasz te numery”, „Zachowanie podczas pożaru”, „Czad oszukuje zmysły” a później pracowali z kartami „Przygody Ognika”. Nauczyciel wyjaśnił korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach oraz konieczności czyszczenia przewodów kominowych i sprawdzania instalacji wentylacyjnej. Niektóre dzieci opowiadały o zamontowanych w swoich domach czujkach lub o wizycie kominiarza. Następnie w  grupach czteroosobowych wykonały pracę „Bezpieczny dom”- każda drużyna wylosowała pomieszczenie w domu, które narysowała z zamieszczoną w nim czujką. Na koniec zajęć uczniowie przypomnieli zasadę ewakuacji z szkolnej sali lekcyjnej. Pracę „Bezpieczny dom”  nauczyciel umieścił na szkolnym korytarzu.

                                                                                                                              wych. kl.2 Małgorzata Soczka

Czytany 93 razy