Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ludomach

mgr Lidia Kurzawa - Pabin


Wicedyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ludomach

mgr Ziemowit Chudziński