Kampania ,,Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

poniedziałek, listopad 05, 2018 opublikowane przez:

        

Kampania edukacyjno – informacyjna  w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ludomach

               W dniu 18 października 2018r. została przeprowadzona ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna pod hasłem ,,Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Głównym celem akcji było podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym elementem przeprowadzonej akcji było również uświadomienie uczniów, nauczycieli jak i pracowników placówki korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach. Uczniowie 3 klasy gimnazjalnej, oraz klasy 8 Szkoły Podstawowej po zapoznaniu się z treścią pogadanki przystąpili do czynnego propagowania akcji w murach szkoły. Wykonali ulotki według własnego pomysłu, oraz plakaty, które dostępne są dla wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników, rodziców,  oraz gości odwiedzających mury szkolne.   

 


 

 

Czytany 83 razy