Konkurs „Ekolog na 6”

piątek, czerwiec 28, 2019 opublikowane przez:

             Na przełomie maja i czerwca 2019r., uczniowie klasy VIII oraz uczniowie klasy III gimnazjum uczestniczyli w szkolnym konkursie wiedzy ekologicznej pt.: „Ekolog na 6”, zorganizowanym przez Panią Renatę Wolską. Celem konkursu było usystematyzowanie i sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu ekologii (treści realizowanych na lekcjach biologii) oraz wyłonienie z każdej klasy „Ekologa na 6”.

           Konkurs składał się z dwóch etapów: eliminacji i finału. W każdym uczestnicy rozwiązywali test sprawdzający wiedzę i umiejętności w w/w zakresie. W eliminacjach  łącznie wzięło udział 38 uczestników. Finał konkursu odbył się 07.06.2019r. Zakwalifikowało się do niego 18 osób. Tytuł „Ekolog na 6” w klasie VIII zdobyła Jessika Klewenhagen, natomiast w klasie III gimnazjum Hubert Sobociński. Zwycięzcy zostali nagrodzeni medalami ufundowanymi przez Panią Dyrektor Lidię Kurzawa-Pabin oraz cząstkową oceną celującą z biologii.

            Dziękuję uczestnikom konkursu za udział i uzyskane wyniki. Szczególnie gratuluję zdobywcom tytułu, a wszystkim życzę dalszych sukcesów w wybranych szkołach kolejnego szczebla edukacji.

                                                                                                                             Renata Wolska