Konsultacje dla rodziców - 14.05.2019r.

wtorek, maj 07, 2019 opublikowane przez:

Konsultacje dla rodziców w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ludomach

 

 W dniu 14 maja 2019 / wtorek/ w budynku szkoły odbędą się konsultacje dla rodziców uczniów. Spotkanie z rodzicami ma charakter konsultacji z informacją o przewidywanych ocenach końcoworocznych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania.

Spotkania zostały zaplanowane następująco:

godz. 16:00 - 17:00 spotkania z rodzicami klas 1-4 szkoły podstawowej

godz. 17:00 - 18:00 spotkania z rodzicami klas 5- 8 szkoły podstawowej oraz 3 gimnazjum

godz. 16:30-17:30 - dyżur nauczycieli nie będących wychowawcami (nauczyciele pełnią dyżur w pokoju nauczycielskim)

Spotkania dla rodziców odbędą się w następujących salach:

Klasa 1 – sala nr 2

Klasa 2 – sala nr 29

Klasa 3 – sala nr 23

Klasa IVa – sala nr 26

Klasa IVb sala nr 25

Klasa Va – sala nr 30

Klasa Vb – sala nr 32

Klasa VI -sala nr 32

Klasa VII -sala nr 21

Klasa VIII -sala nr 24

Klasa III gimnazjum – sala nr 13

Serdecznie zapraszamy!