Nauczyciele

 Grono Pedagogiczne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ludomach

w roku szkolnym 2018/2019


Edukacja przedszkolna

mgr Renata Ruks - Sobczak

mgr Wioleta Garstecka - Górska

mgr Elżbieta Przywózka

mgr Aneta Nagórna

mgr Emila Górzna

 

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Mariola Chmielewska

mgr Małgorzata Soczka

mgr Iwona Nosek

mgr Zofia Kwiatkowska

       

Język polski

mgr Hanna Nogalska

mgr Bogumiła Staszak

 

Język angielski

mgr Ziemowit Chudziński

mgr Anna Włodarczyk

mgr Magdalena Grzechowiak

mgr Magdalena Kozłowska

 

Język niemiecki

mgr Łukasz Markwitz

 

Matematyka

mgr Magdalena Nogalska

mgr Bożena Maczel

 

Historia

mgr Bogumiła Staszak

mgr Beata Marek-Góra

 

Wiedza o społeczeństwie

mgr Beata Marek-Góra

 

Przyroda

mgr Violetta Kierstan

 

Geografia

mgr Violetta Kierstan

 

Chemia

mgr Renata Wolska

mgr Joanna Berndt

 

Biologia

mgr Renata Wolska

mgr Beata Kamińska

 

Fizyka

mgr Bożena Maczel

 

Zajęcia techniczne

mgr Violetta Kierstan

 

Zajęcia artystyczne

mgr Iwona Nosek


Plastyka

mgr Iwona Nosek

 

Muzyka

mgr Beata Marek-Góra

 

Informatyka

mgr Magdalena Nogalska

mgr Bożena Maczel

mgr Michał Garstecki

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Alina Mączyńska

 

Wychowanie fizyczne

mgr Renata Laube

mgr Rafał Krawczyk

 

Religia

mgr Michał Garstecki

mgr Małgorzata Chałupniczak

 

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Małgorzata Soczka

mgr Renata Laube

 

Pedagog

mgr Magdalena Pogorzelska


Psycholog

mgr Kamila Descur


Logopeda

mgr Aleksandra Baran