Pedagogiem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ludomach jest pani Magdalena Pogorzelska.