Rada rodziców

Skład Zarządu Rady Rodziców Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ludomach w roku szkolnym 2018/2019
przedstawia się następująco:

 

Skład Prezydium:

Przewodnicząca: p. Katarzyna Dylawerska

Zastępca przewodniczącej: p. Karolina Nogalska

Skarbnik: p. Lilianna Kulwas