Rada rodziców

Skład Zarządu Rady Rodziców Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ludomach w roku szkolnym 2017/2018
przedstawia się następująco:

 

Skład Prezydium:

Przewodnicząca: p. Magdalena Dylawerska

Zastępca przewodniczącej: p. Monika Janiak

Skarbnik: p. Lilianna Kulwas