Święto 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

poniedziałek, listopad 12, 2018 opublikowane przez:

        

        W ramach ogólnopolskich obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości  Zespół ds. programów i projektów edukacyjnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ludomach opracował projekt pt. “Niepodległa”. Przyświecały mu następujące cele:

 • pobudzanie do refleksji i zainteresowanie dziejami małej i dużej ojczyzny;
 • podtrzymywanie pamięci narodowej i pielęgnowanie tradycji;
 • wzmacnianie więzi z narodem i jego przeszłością;
 • poszerzanie wiedzy związanej z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i II RP;
 • kształtowanie postaw szacunku do historii kraju i regionu;
 • wdrażanie do szeroko rozumianych działań twórczych.

Wśród zaplanowanych i zrealizowanych zadań znalazły się:

 • biegi sztafetowe im. Karola Marcinkowskiego,
 • happening „Żywa flaga”,
 • wystawa i pokaz mody z lat dwudziestych i trzydziestych pt.„Moda przemija, styl pozostaje”,
 • konkurs na najciekawszą stylizację w barwach narodowych „Biało - czerwoni to MY!”,
 • wystawa plakatów z hasłami patriotycznymi „Niech wszyscy zobaczą, co te hasła dla nas znaczą”,
 • wystawa ilustracji „Obrazy ukryte w Mazurku Dąbrowskiego” i lapbooków na temat 
  100. rocznicy odzyskania niepodległości,
 • gazetka „Ojcowie Niepodległości”,
 • wystawa pamiątek „Powstańcy byli wśród nas...”,
 • apel „Niepodległa”,
 • włączenie się do ogólnopolskiej akcji śpiewania hymnu narodowego,
 • wykonanie symboli narodowych i tematycznej dekoracji szkoły,
 • specjalne wydanie „Kuriera Ludomskiego”,
 • pogadanki wychowawcze na temat patriotyzmu i znaczenia wyjątkowej rocznicy przy „Smacznym i zdrowym śniadaniu niepodległościowym”,
 • rozprawka na temat „Czy patriotyzm jest hasłem nadal aktualnym w XXI wieku?”.

            Zwieńczeniem pracy i podsumowaniem jej efektów był apel zorganizowany 9 listopada 2018r. przez klasę Vb z wychowawczynią Bogumiłą Staszak. Uczestniczyła w nim cała społeczność naszego zespołu i przedstawiciele władz gminy Ryczywół, pani wójt Renata Gembiak - Binkiewicz, przedstawiciel referatu oświaty, pani Izabela Serwin oraz prezes Stowarzyszenia Nasza Lipa pani Małgorzata Krasicka i rodzice.

         Tegoroczne obchody Święta Niepodległości zbiegły się z Dniem Patrona, dlatego jak co roku z tej okazji odbyły się biegi sztafetowe im. Karola Marcinkowskiego i konkurs wiedz o patronie. Organizatorki imprez: pani Renata Laube i Beata Marek – Góra ogłosiły wyniki rywalizacji i wraz z panią dyrektor Lidią Kurzawą – Pabin nagrodziły zwycięzców. Uczniowie uczcili pamięć patrona składając wiązankę i zapalając znicze pod pomnikiem wybitnego społecznika. Opiekun Samorządu Uczniowskiego, pani Bożena Maczel ogłosiła natomiast wyniki konkursu „Mój pupil”.

          Następnie odbyła się część artystyczna, w której piątoklasiści złożyli hołd pamięci wszystkich, którzy polegli w walce za niepodległość kraju, rozważając współczesne znaczenie patriotyzmu i prezentując poezje i piosenki poświęcone ojczyźnie. Klasę Vb wsparli pierwszoklasiści pod kierunkiem pani Iwony Nosek, recytując „Katechizm młodego Polaka” i klasa druga pod opieką pani Małgorzaty Soczki, śpiewając „Jestem Polką i Polakiem”. Niezapomniane wrażenie  zrobiły dziewczęta z zespołu „Ataner”, które pod okiem pani Renaty Laube wprowadziły nas w to radosne święto, wesołym charlestonem. Apel nie byłby też tak widowiskowy bez  pokazu  mody z dwudziestolecia międzywojennego, przygotowanego przez szósto -  i siódmoklasistów pod kierunkiem pani Magdaleny Nogalskiej. Piątoklasiści oczarowali natomiast pełnym ekspresji tańcem z flagami, a Martynka Pyssa, Oliwia Olech, Patrycja i Julia Bartkowiak, Ala Jahns i Nadia Adamska zachwyciły solowymi występami.

        Po popisach uczniowskich odbyło się ogłoszenie wyników konkursu na najciekawszą stylizację „Biało – Czerwoni to My!”. Organizator, Bogumiła Staszak, pani dyrektor i pani Izabela Serwin wręczyły zwycięzcom nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum im. Jana Pawała II w Ryczywole i ludomską Radę Rodziców. Opiekunki Koła Dziennikarskiego, pani Iwona Nosek i Magdalena Kozłowska nagrodziły z kolei najciekawszą rozprawkę na temat współczesnego patriotyzmu. Następnie pani dyrektor podziękowała za udział i wyróżniła uczestników programu „Rocznica Polskiej Chwały", zorganizowanego  przez ODN w Poznaniu.

        Na zakończenie uroczystości wszyscy zgromadzeni uczestniczyli w uroczystym odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego”. Tym samym nasza szkoła włączyła się do ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej i wraz z tysiącami szkół w całej Polsce połączyliśmy się w celebrowaniu wyjątkowej rocznicy.

        W efekcie podjętych wspólnych działań udało nam się w piękny i różnorodny sposób uczcić chwalebną rocznicę. Młodzież i dzieci miały możliwość poszerzyć swoją wiedzę, pogłębiać talenty, a także rozwijać zainteresowania historią ojczystą, wszyscy zaś razem mogliśmy wzmocnić więzi z narodem i jego przeszłością.

Wszystkim nauczycielom, uczniom, rodzicom i sponsorom zaangażowanym w realizację projektu „Niepodległa” i pomoc w przygotowaniu apelu serdecznie dziękuję!

Bogumiła Staszak

 

Czytany 106 razy