Współpraca

 Zespół Szkół w Ludomach współpracuje z różnymi instytucjami zewnętrznymi.