Galeria

Wycieczka do Poznania - muzeum

Od wielu lat realizujemy w naszej szkole program poznawania naszej Małej Ojczyzny jaką jest Wielkopolska. Poznajemy jej historię – analizujemy wydarzenia z przeszłości, ich skutki, poznajemy tradycje, zwyczaje, obyczaje. Spędzamy czas w niezwykłych zakątkach, upajamy się potrawami poznańskimi. Staramy porozumiewać się poznańską gwarą.

W tym roku poznajemy historię Wielkopolski XX w. Stąd nasza wyprawa do muzeum Poznańskiego Czerwca 1956. Pobyt w muzeum to niezwykłe przeżycie. Zachęcamy wszystkich do zwiedzenia tego miejsca.

Byliśmy również w zamku, który przypomina nam czasy zaborów oraz szliśmy ulicami, które wielokrotnie przemierzał nasz patron Karol Marcinkowski.

Beata Marek-Góra