W tym roku szkolnym chętni uczniowie z klasy VI uczestniczyli w zajęciach dodatkowych z ekologii, które prowadzone były przez p. R. Wolską. W I semestrze między innymi poznali skład i właściwości powietrza, przyczyny i skutki jego zanieczyszczeń. Przygotowali pokazy doświadczeń chemicznych pt.: „Powietrze i jego właściwości”, które zaprezentowali siódmego lutego młodszym kolegom – uczniom klasy I-III, oraz grupie 6-latków. Ponadto obserwowali przyrodę jesienią oraz zimą, a najciekawsze zjawiska utrwalili na zdjęciach, które zaprezentowali na gazetce klasowej. W II semestrze poznali m.in. właściwości wody oraz wpływ człowieka na stan jej czystości. Rozmawiali również na temat rolnictwa ekologicznego i jego cech charakterystycznych. Obserwowali przyrodę w mijających porach roku oraz przygotowali pokaz doświadczeń chemicznych pt.: „Woda i jej właściwości”. Zaprezentowali je dwunastego czerwca uczniom klas: IV, V i VIII . Oto tytuły doświadczeń oraz uczniowie, którzy je przeprowadzili:

Pokaz pt.: „Powietrze i jego właściwości”:

     •„Przepychanka” – Anna Stróżyńska, Ewelina Gąsiorek, Julia Brodowska,
     •„Smog w słoiku” – Blanka Pielucha, Maria Filipiak,
     •„Magiczna świeczka” – Beata Micek, Ewelina Gąsiorek,
     •„Lewitująca piłeczka” – Julia Brodowska,
     •„Samonapełniająca się butelka” – Tomasz Krakowiak, Wiktoria Hadyńska.

Pokaz pt.: „Woda i jej właściwości”:

     •„Znikający atrament”, „Wulkan” – Ewelina Gąsiorek, Beata Micek,
     •„Gasnąca alejka”, „Niezwykła butelka” – Blanka Pielucha, Julia Brodowska,
     •„Niepękające bańki”, „ Magiczna butelka” – Wiktoria Hadyńska, Maria Filipiak.

Dziękuję za aktywny udział w zajęciach i gratuluję zdobytej wiedzy z ekologii.

R. Wolska

Podsumowanie działalności kółka ekologicznego

Na przełomie maja i czerwca odbyła się kolejna edycja konkursów wiedzy biologicznej dla uczniów z kl. V-VIII. Obejmowały one treści realizowane na zajęciach lekcyjnych w poszczególnych klasach. Odbyły się w dwóch etapach. Zadaniem uczniów było rozwiązanie testów z zadaniami zamkniętymi oraz otwartymi. Organizatorem była p. R. Wolska.

Oto klasyfikacja końcowa:

• „Biolog na 6”- kl. V

I miejsce – Tomasz Krakowiak.

• „Przyjaciel zwierząt”- kl.VI

I miejsce – Julia Brodowska,
II miejsce – Maria Filipiak,
III miejsce – Beata Micek,
Pozostali uczestnicy – Ewelina Gąsiorek.

• „Mistrz anatomii człowieka”- kl. VII

I miejsce – Marcel Karczewski,
II miejsce – Gabriel Dylawerski,
III miejsce – Brajan Berczyński,
Pozostali uczestnicy: Zofia Jankowska, Grzegorz Stokłosa oraz Zofia Bartkowiak.

• „Mistrz ekologii” – kl.VIII

I miejsce – Martyna Pyssa,
II miejsce – Zuzanna Meller.

Uczniowie zostali nagrodzeni dyplomem oraz cząstkową oceną z przedmiotu. Dziękuję za udział w konkursach oraz gratuluję uzyskanych wyników. Życzę dalszych sukcesów.

R. Wolska

Konkursy wiedzy biologicznej

 

 

Dnia 21 czerwca 2024 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ludomach odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. Tegoroczni absolwenci wraz z siódmoklasistami otworzyli ceremonię tanecznym krokiem poloneza. Następnie ósmoklasiści poprowadzili uroczystość z mottem: „Każde zakończenie jest nowym początkiem” . Wśród zaproszonych gości znaleźli się Przewodniczący Rady Gminy Ryczywół pan Szymon Chmielewski, ksiądz Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Ludomach Rafał Krakowiak, kierownik Referatu Oświaty w Urzędzie Gminy w Ryczywole pani Izabela Serwin, emerytowana pani dyrektor Grażyna Szacht, pielęgniarki szkolne panie Eugenia Janc i Iwona Biedziak, dyrektor, wicedyrektor oraz nauczyciele i wychowawcy z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ludomach. W uroczystości uczestniczyli również rodzice uczniów. 

W pierwszej części świadectwa otrzymali trzecioklasiści, którzy zakończyli swój I etap edukacji. Uczniowie klasy 3 i ich rodzice podziękowali wychowawczyni pani Iwonie Nosek za trud wychowania, opiekę i trzy lata owocnej pracy. Wychowawczyni klasy  wraz  dyrektorem podziękowali rodzicom uczniów klasy 3 za wsparcie i pomoc. Pierwszą część apelu zakończyli piosenką z energicznym układem tanecznym.

W dalszej części uroczystości wychowawcy klas wręczyli świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe za wyniki w nauce ufundowane przez Radę Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ludomach. W imieniu Wójta Gminy Ryczywół, Przewodniczący Rady Gminy w Ryczywole pan Szymon Chmielewski wręczył stypendia za wyniki w nauce. Kryterium otrzymania stypendium za wyniki w nauce jest średnia ocen 5,30. Laureatami stypendium Wójta Gminy Ryczywół w roku szkolnym 2023/24 są uczniowie klasy 4:

Zuzanna Adamska – średnia ocen 5,82
Lena Szacht – średnia ocen 5,55
Olaf Kwiatkowski – średnia ocen 5,36
Zuzanna Szewczak – średnia ocen 5,36

Przewodnicząca Kapituły Odznaki im. Karola Marcinkowskiego, pani Magdalena Nogalska wręczyła wyżej wymienionym uczniom Srebrne Odznaki im. Karola Marcinkowskiego.

Następnie rozpoczęła się uroczystość pożegnania absolwentów Szkoły Podstawowej im. Karola Marcinkowskiego w Ludomach. Najlepszym absolwentom pan dyrektor Ziemowit Chudziński i wychowawczyni klasy Magdalena Kozłowska, wręczyli świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie. Najlepsi absolwenci w roku szkolnym 2023/2024 to: 

Zuzanna Meller – średnia ocen 5,06

Martyna Pyssa – średnia ocen 4,94

W dalszej kolejności, pan dyrektor i wychowawczyni wręczyli świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej im. Karola Marcinkowskiego pozostałym absolwentom. Rodzicom wyróżniających się absolwentów pan dyrektor wręczył listy gratulacyjne, a rodzice szczególnie aktywni i zaangażowani otrzymali podziękowania za pracę na rzecz klasy i szkoły. W roku szkolnym 2023/24 Szkołę Podstawową im. Karola Marcinkowskiego ukończyło 7 uczniów. Serdecznie gratulacje dla wszystkich tegorocznych absolwentów.

Nadszedł też czas pożegnań i podziękowań pracowników naszej szkoły. Decyzję o przejściu na świadczenie kompensacyjne podjęła pani Renata Wolska. Jako nauczycielka m.in. biologii i chemii oraz zajęć rewalidacyjnych przepracowała w Zespole Szkolno-Przedszkolnym ostatnie 10 lat, a wcześniej 26 lat pracowała jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Lipie. Z końcem roku szkolnego 2023/24 zakończyła również pracę w naszej szkole wieloletnia pielęgniarka, pani Eugenia Janc. Kapituła Odznaki im. Karola Marcinkowskiego uhonorowała obie panie Honorowymi Odznakami im. Karola Marcinkowskiego w uznaniu ich pracy na rzecz uczniów i przedszkolaków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ludomach. Pan dyrektor w imieniu społeczności szkolnej podziękował pani Renacie Wolskiej i pani Eugenii Janc za wieloletnią pracę, za trud wychowania, za zaangażowanie oraz za troskę o dzieci i uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ludomach.

Po zakończeniu uroczystości w sali gimnastycznej, uczniowie udali się z wychowawcami do klas po odbiór pozostałych świadectw. Teraz czas na wakacje, dużo niezapomnianych wrażeń i odpoczynku. Do zobaczenia!

Magdalena Kozłowska

 

15 czerwca Kalendarz Dni Nietypowych informuje o Światowym Dniu Wiatru. Dzień ten przypomina, że Wiatr jako żywioł, jest nieodłącznym elementem pogody. Dla dorosłych – to sprzymierzeniec i wróg, a dla dzieci – to wspaniały ekonapęd do latawców, samolotów, baniek mydlanych, frisbee, balonów i kolorowych wiatraczków.

Z tej okazji, 11.06 na boisku wiejskim w Ludomach, już po raz trzeci zorganizowany został integracyjny piknik dla dzieci z klas 1-3. Jak co roku, w przygotowaniu imprezy przewodniczyła pani Danuta Micek. Poza ogniskiem z pysznymi kiełbaskami i słodkim poczęstunkiem, niespodziewaną atrakcją była wizyta Strażaków z Lipy oraz muzyczny występ Mega Pandy, która zachwyciła dzieci tanecznymi umiejętnościami. Były także konkursy i zabawy ruchowe – m.in. przeciąganie liny, rzuty do celu, wyścigi z zadaniem, gra w piłkę. W tym wyjątkowo wietrznym dniu dzieci bawiły się, przyniesionymi z domu zabawkami oraz sprzętem sportowym.

Każdego roku ta impreza plenerowa cieszy się dużym uznaniem dzieci, czas mija bardzo szybko a radosna, “piknikowa” atmosfera, wprowadza wszystkich w wakacyjny czas.

Serdecznie dziękujemy: pani Danucie Micek oraz pani Patrycji Zawada- za przygotowanie całej imprezy; panu Piotrowi Pałczyńskiemu – za dostarczenie drewna na ognisko; panu Pawłowi Hadyńskiemu za ufundowanie baneru z napisem “Dzień Wiatru”; Rodzicom – za sfinansowanie posiłku; uczennicy klasy 6 – Beacie Micek za pomoc w ustawieniu stołów i ław “pod wiatą”.

          Dnia 18 czerwca 2024 roku klasa czwarta pojechała na basen do Obornik. Był to dobry moment na sprawdzenie, jeszcze przed wakacjami, umiejętności pływackich, ale też okazja do zabaw i integracji klasowej. Można było skorzystać z atrakcji proponowanych przez to miejsce takich jak: jacuzzi, zjeżdżalnie, czy niecki basenowe. Dużą frajdę sprawiła gra w piłkę wodną. Po kąpielach przyszedł czas na regenerację i pyszną pizzę. Wszyscy zadowoleni wrócili do szkoły.

Renata Laube