Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

1.  Administratorem danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ludomach, 64-603 Ludomy 25, sekretariat@zsludomy.pl, tel. 67/2836110.

2.  W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ludomach został powołany Inspektor Ochrony Danych – Marek Puś (adres e-mail: marek.pus@cbi24.pl ).