Plan dodatkowej godziny nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Ludomach – dostępność dla ucznia i rodzica  w I semestrze roku szkolnego 2023/2024.

 

Przepisy Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2022 r. wyodrębniają w ramach czasu pracy nauczycieli czas na konsultacje dla uczniów i ich rodziców.
Przepis art. 42 ust. 2f ustawy – Karta Nauczyciela przewidujący obowiązek dostępności nauczyciela  w szkole  ma zatem zastosowanie do wszystkich nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.
 Od 1 września 2023, nauczyciele pracujący w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ludomach są dostępni dla rodziców i uczniów według poniższego harmonogramu.
Serdecznie zapraszamy rodziców do kontaktu z nauczycielami i wychowawcami w określonych dniach i godzinach wskazanymi w harmonogramie  

L.p. Imię i nazwisko nauczyciela Dzień tygodnia i godzina
1 Baran Aleksandra poniedziałek 7.30-8.00, czwartek 7.30-8.00
2 Chałupniczak Małgorzata środa 13:30-14:30
3 Chudziński Ziemowit środa 12.30-13.30
4  Deskur Kamila  środa 15.00 – 15.30
5 Garstecka – Górska Wioleta wtorek 10.10-10.40, czwartek 9.10-9.40
6  Garstecki Michał czwartek 9.40 – 10.40
7 Kierstan Violetta czwartek 11.30 – 12.30
8 Kozłowska Magdalena czwartek 14.00 – 15.00
9 Kwiatkowska Zofia środa 8.45-9.15, 13:00-13:30
10  Laube Renata poniedziałek 14.20-15.20
11 Marek-Góra Beata środa 14.20-15.20
12 Markwitz Aldona środa 10.40-11.40
13 Markwitz Łukasz czwartek 7.45 -8.00
14 Nagórna Aneta środa 7.30 -8.00, 8.15 – 8.45
15 Nogalska Hanna piątek 7.50 – 8.50
16 Nogalska Magdalena czwartek 7.00 – 8.00
17 Nosek Iwona wtorek 12.30 – 13.30
18 Nowicka Kamila poniedziałek 13.00 – 13.30
19 Soczka Małgorzata czwartek 10.40 – 11.40
20 Staszak Bogumiła poniedziałek 11.15 – 11.45
21 Wolder Aleksandra poniedziałek 14.30 – 15.00,
czwartek 14.30 – 15.00
22 Wolska Renata wtorek 10.10 – 10.40, 13.40 – 14.10
23 Zimna Karolina poniedziałek 13.30 – 14.00