Plan dodatkowej godziny nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Ludomach – dostępność dla ucznia i rodzica  w II semestrze roku szkolnego 2023/2024.

 

Przepisy Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2022 r. wyodrębniają w ramach czasu pracy nauczycieli czas na konsultacje dla uczniów i ich rodziców.
Przepis art. 42 ust. 2f ustawy – Karta Nauczyciela przewidujący obowiązek dostępności nauczyciela  w szkole  ma zatem zastosowanie do wszystkich nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.
 Nauczyciele pracujący w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ludomach są dostępni dla rodziców i uczniów według poniższego harmonogramu.
Serdecznie zapraszamy rodziców do kontaktu z nauczycielami i wychowawcami w określonych dniach i godzinach wskazanymi w harmonogramie  

L.p. Imię i nazwisko nauczyciela Dzień tygodnia i godzina
1 Baran Aleksandra poniedziałek 14.20 – 15.20
2 Chałupniczak Małgorzata poniedziałek 7.00-7.30, czwartek 7.00-7.30
3 Chudziński Ziemowit środa 14.00-15.00
4  Deskur Kamila  środa 15.00 – 15.30
5 Garstecka – Górska Wioleta wtorek 10.10-10.40, czwartek 9.20-9.50
6  Garstecki Michał środa 8.25 – 8.55, czwartek 10.20 – 10.50
7 Kierstan Violetta czwartek 11.30 – 12.30
8 Kozłowska Magdalena czwartek 14.00 – 15.00
9 Kwiatkowska Zofia wtorek 8.45-9.15, środa 13:00-13:30
10  Laube Renata poniedziałek 14.20-15.20
11 Marek-Góra Beata środa 10.45-11.45
12 Markwitz Aldona poniedziałek 10.45-11.45
13 Markwitz Łukasz czwartek 7.45 -8.00
14 Nagórna Aneta wtorek 8.15-8.45, środa 7.30 -8.00
15 Nogalska Hanna piątek 7.50 – 8.50
16 Nogalska Magdalena czwartek 7.00 – 8.00
17 Nosek Iwona wtorek 10.35 – 11.35
18 Nowicka Kamila poniedziałek 13.00 – 13.30
19 Soczka Małgorzata wtorek 10.40 – 11.40
20 Staszak Bogumiła poniedziałek 11.15 – 11.45
21 Wolder Aleksandra poniedziałek 14.40 – 15.10,
czwartek 14.30 – 15.00
22 Wolska Renata poniedziałek 11.35 – 12.35
23 Zimna Karolina poniedziałek 13.30 – 14.00