Zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 ustalonym w Zarządzeniu Nr 8/2024 Wójta Gminy Ryczywół od 12 lutego 2024 r. do 1 marca 2024 r. odbywać się będzie rekrutacja do przedszkola i szkoły. Wnioski można pobrać w przedszkolu, sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły. Wnioski proszę składać w sekretariacie szkoły.

 

 

 

Pobierz załącznik: