Uczniowie naszej szkoły objęci są wsparciem
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Obornikach
ul. Mickiewicza 4, 64-600 Oborniki
Telefon: 61 29 60 439, 61 29 60 447
Adres e-mail: poradnia.oborniki@wp.pl
http://www.pppoborniki.pl

Na terenie szkoły wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów i rodziców świadczą:
1. Psycholog szkolny Pani Kamila Deskur
2. Pedagodzy szkolni Pani Magdalena Pogorzelska i Pani Aleksandra Wolder
3. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści: logopeda, doradcy zawodowi

Pomoc psychologiczną można uzyskać dzwoniąc na bezpłatne telefony wsparcia:

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 ( czynny codziennie)

Infolinia dla dzieci i młodzieży oraz rodziców  800 080 222 ( czynny całodobowo)

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego 800 70 2222 (czynny 24h/7)

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00.)

Antydepresyjny telefon Forum Przeciw Depresji 22 594 91 00 ( czynny środa i czwartek w godz. 17.00 – 19.00)

TELEFON ZAUFANIA plakat

TELEFON ZAUFANIA plakat_w_jezyku_ukrainskim