ODPORNOŚĆ  PSYCHICZNA  DZIECI

Od stycznia do października 2022 roku w Polsce doszło do co najmniej 1 715 prób samobójczych podjętych przez dzieci i nastolatków, z czego 127 zakończyło się śmiercią.

Odporność psychiczna to – w dużym skrócie – umiejętność skutecznego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Jest podstawową zdolnością człowieka i wykształca się u wszystkich dzieci, jednak duże znaczenia dla jej rozwoju ma stabilny dorosły, z którym dziecko może nawiązać bliską relację, która będzie modelem postaw i zachowań sprzyjających przyszłej sile i odporności psychicznej.

Jak wzmocnić odporność psychiczną dziecka?

Rodzice powinni dbać o granice, które:

 • nauczą rozpoznawania zagrożeń płynących z zewnątrz
 • pozwolą ocenić, co jest dobre, a co sprawia, że czują się źle

Granice powinny być jednak na tyle szerokie, żeby pozostawiały miejsce na podejmowanie samodzielnych decyzji. Poczucie wpływu na swoje życie jest jednym z kluczowych aspektów kształtowania odporności psychicznej. Dziecko powinno mieć możliwość odkrywania świata bez nadmiernej kontroli.

Unikajmy kar – bazują na strachu, a nie na naturalnych konsekwencjach decyzji. Zamiast nagradzać – doceniajmy starania. Nauczmy dzieci, że proszenie o pomoc nie oznacza słabości.

Równowaga = odporność psychiczna

Przedszkole, czy szkoła są dla dzieci takim obciążeniem, jak  dla praca dla dorosłych. Równowaga między nauką, a odpoczynkiem jest czymś bardzo istotnym. Dlatego, jako rodzice, pomóżmy dzieciom zorganizować dzień wyznaczając czas na naukę, zabawę i odpoczynek. Usprawni to komunikację, umiejętności samodzielnej organizacji dnia i motywacji do wykonywania obowiązków.

Ważnymi komponentami psychiki, które mogą zadecydować, czy dziecko uruchomi dostępne mu zasoby do poradzenia sobie z trudną sytuacją, są samoocena i poczucie własnej wartości.

Jak zwiększyć WIARĘ DZIECKA we własne możliwość?

 

Negatywne skutki braku odporności psychicznej

Coraz więcej dzieci i młodzieży przeżywa kryzysy psychiczne. Nie radzą sobie z pojawiającymi się wyzwaniami i niepowodzeniami.

Zachowania ryzykowne – agresja, używki, samookaleczenia – pomagają im opanować lęk i niepokój. Pojawiają się zaburzenia odżywiania lub snu. Wszystko to jest wynikiem słabej odporności psychicznej.

Najbardziej narażone są osoby, które:

 • nie mają wsparcia w rodzinie
 • przeżywają długotrwały stres
 • moją problemy zdrowotne
 • są przemęczone
 • są ofiarami przemocy
 • nie mają kumpli i przyjaciół
 • żyją w świecie wirtualnym

Czynniki wzmacniające odporność psychiczną

Ogólna odporność i zdolność radzenia sobie ze stresem zależy od różnych czynników chroniących:

 • indywidualne zasoby odpornościowe – umiejętność rozwiązywania problemów, poziom rozwoju, kompetencje społeczne, cele życiowe, optymizm, talenty i zdolności, wiara w ludzi, pozytywne spojrzenie na siebie i świat
 • sprzyjające warunki rodzinne – dobra opieka, wspierające relacje, rozsądne oczekiwania rodziców
 • zasoby środowiskowe – relacja z konstruktywnymi rówieśnikami, pozytywne wzorce, bezpieczna okolica i szkoła

 

 

 

broszura-Dzieci-w-wirtualnej-sieci_wydanie-III_17.02.2022

broszura-Nastolatki-w-wirtualnym-tunelu-18.02.2022 (1)