Skład Zarządu Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ludomach w roku szkolnym 2023/2024

 

Przewodniczący: Jakub Pilarski

Wiceprzewodniczący: Katarzyna Janiak

Skarbnik i sekretarz: Paweł Hadyński

Członek : Anna Wyka

Członek: Aneta Miłosek

Członek: Justyna Sauermann

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

Członek : Marlena Berczyńska

Członek : Lidia Mulka

Członek : Daria Żurek

 

Rada Rodziców ustaliła kwotę na Komitet Rodzicielski w wysokości:

40 zł na rodzinę w szkole
50 zł na dziecko w przedszkolu.

 

Wpłat można dokonywać u Skarbników klasowych/grupowych lub na poniższe nr konta:

Szkoła:
Nr konta Rady Rodziców
51 9055 0003 0011 0111 2300 0001

Przedszkole:
Nr konta Rady Rodziców
24 9055 0003 0011 0111 2300 0002